به نام اعظمی که عظیمی چون خمینی آفرید

به نام اعظمی که عظیمی چون خمینی آفرید

سلام بر تو ای روح خدا

سلام بر تو که بخشنده تر از آفتاب در آسمان ابدیت تابیدن گرفتی و با ملائک در هم آمیختی.

قصه بهمن /دگر این انتظار ما سر آمد

دوباره ماه بهمن از در آمد/ به یادم خاطرات دلبر آمد
خوش آن سال و خوش آن ماه و خوش آن روز/که از ره آمد آن مهر دل افروز
بزد مطرب که ایران گشته پیروز/ دگر این انتظار ما سر آمد
چو هشت و چار شد از ماه بهمن/ چهان مرده شد یک باره گلشن
گلستان شد به یادش گل به دامن/ که از دریای رحمت گوهر آمد
عجب حال و هوایی داشت آن روز/ چه شور باصفایی داشت آن روز
چه خوش بلبل نوایی داشت آن روز/ که از چه یوسف کنعان برآمد
یکی از دیده اشک شوق جاری/ یکی از سجده بود اندر کناری
یکی از کف بداده اختیاری/ که دیگر آن شب هجران سر آمد
یکی در راه او جان‌ها فشانید/یکی در راه او گل می‌نشانید
یکی خود را به راهش می کشانید/ که از ره زادهٔ پیغمبر آمد
سراسر عشق بود و جان فشانی/ سراسر عیش بود و شادمانی
سرور و عیش ما شد جاودانی/ که جان ما خمینی رهبر آمد
خمینی رهبر آمد/ به ایران او خوش آمد ، او خوش آمد

قصه بهمن امام آمد

 خمینی جان

آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست      قلبی که به عشقت نتپد جز گِل نیست

آن کس که ندارد به سر کوی تو راه             از زندگی بی ثمرش حاصل نیست

/ 0 نظر / 177 بازدید