درباره من؛

مرا بشناسید انسانی هستم ذاتاً عجول ﴿الإسراء:١١﴾،  تنگ نظر و ناخن خشک ﴿الإسراء: ١٠٠﴾، شدیداً اهل مجادله و بگومگو ﴿الکهف: ۵۴﴾، نادان و ستمکار ﴿الأحزاب:٧٢﴾،  با دانسته‌های بسیار اندک ﴿الإسراء:٨۵﴾،  حریص و کم‌طاقت ﴿المعارج:١٩﴾، بسیار ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 24 بازدید
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
4 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
4 پست