تاريخ : یکشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳٩۱ | ٩:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : جوادمهربانی

روی نهج البلاغه و نکاتی که در زمینههای مختلف از آن کتاب قابل استفاده است، کار میکند. 
نکاتی که از حکمت 108 درآورده بود و نوشته بود رو با تعجب به من نشون داد. از همین سخن 4 خطی، بیش از 100 نکته (اکثرا در زمینه روانشناسی) درآورده بود.

امام علی در این کلام حکیمانه در مورد دل انسان ، دل را عجیبترین قسمت از وجود آدمی علمی و تحلیلی طیف معرفی میکند و میفرماید:

به رگهاى دل این آدمى پارهگوشتى آویزان است که شگفتترین چیز درون انسان است و آن دل است ...

 • اگر در دل آدمی امیدی پدید آید، طمع خوارش کند
 • اگر طمع در او به هیجان درآید، حرص او را هلاک میکند
 • اگر ناامیدی بر او چیره شود، حسرت او را میکشد
 • اگر عصبانی شود، کینهتوزی او فوران میگیرد و آرام نمیگیرد
 • اگر راضی و خشنود شود، خویستنداری را از دست میدهد
 • اگر ترس او را فراگیرد، احتیاط و پرهیزکردن او را مشغول خود میکند
 • اگر گشایشی در کارش ایجاد شود، غافل میشود
 • اگر مالی به او برسد، بینیازی او را سرکش و متجاوز میکند
 • اگر مصیبتی به او برسد، بیصبری رسوایش میکند
 • اگر دچار تهیدستی شود، بلاها او را مشغول خود میکند
 • اگر گرسنگی بر او سخت گیرد، ناتوانی او را زمینگیر میکند
 • اگر شکمش را زیاد پر کند، زحمت و اضطرابش زیاد شود

پس 
هر کمبودی برای او زیانآور 
و هر زیادهروی برای او فاسدکننده است


برچسب‌ها: خودشناسی