تاريخ : یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳٩۱ | ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : جوادمهربانی

مرا بشناسید

انسانی هستم ذاتاً عجول ﴿الإسراء:١١﴾، 
تنگ نظر و ناخن خشک ﴿الإسراء: ١٠٠﴾،
شدیداً اهل مجادله و بگومگو ﴿الکهف: ۵۴﴾،
نادان و ستمکار ﴿الأحزاب:٧٢﴾، 
با دانسته‌های بسیار اندک ﴿الإسراء:٨۵﴾، 
حریص و کم‌طاقت ﴿المعارج:١٩﴾،
بسیار ناامید ﴿هود:٩﴾،
بسیار ناسپاس ﴿الحج:۶۶﴾، ﴿الشورى:۴٨﴾، 
که این ناسپاسی‌اش شهره عام و خاص شده ﴿الزخرف:١۵﴾،
کمی که خوش می‌گذرد، طغیان‌گر ﴿العلق:۶﴾،
ورشکسته ﴿العصر:٢﴾،
عاشق و شیفته مال و منال ﴿العادیات:٨﴾،
علیرغم همه این فضائل(!)، برنامه ملاقات ویژه‌ای با خدا دارم! ﴿الإنشقاق:۶﴾.

برچسب‌ها: